meritvärde och måluppfyllelse

Rälsen åk 4-9, betygsresultat 2020 

Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.
Genomsnittligt meritvärde: 271,3
Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 100%
Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program: 100%
Andel behöriga till yrkesprogram: 100%