Kontakt

Staffans Väg 13
Sollentuna
Tel: 08-121 34 750

4-9@ralsen.se

PERSONAL rälsen 4-9

Christina Hodell, VD

ninni.hodell@ralsen.se

Jessica Boije, rektor

jessica.boije@ralsen.se

Mia Almgren, fritids åk 4-6

mia.almgren@ralsen.se

Erica Lunderbye, kurator

kurator@ralsen.se

Skolsyster Emma Keltamäki

emma.keltamaki@skolhalsan.se

Speciallärare Erica Nordeman Vikström

erica.vikstrom@ralsen.se

2019 © Rälsen AB