Välkommen till Rälsen Norrviken!

Rälsen Norrviken är en liten enhet, med förskola, skola och fritidshem, där ditt barn trivs och utvecklas! Vi erbjuder en trygg och kreativ lärmiljö, som kännetecknas av ett tematiskt arbetssätt, småskalighet samt ett aktivt värdegrundsarbete.

Förskolan och fritidshemmets öppettider:
07.00-17.30