VISSELBLÅSARE

 

Visselblåsarfunktion (för anställda och övriga intressenter)

En visselblåsarfunktion innebär att anställda, praktikanter och inhyrd personal erbjuds en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon med ledande ställning inom huvudmannen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden kommer till huvudmannens kännedom även om den normala kommunikationsvägen via chef, personalavdelning, facklig företrädare etc. av någon anledning inte är möjlig. En visselblåsarfunktion förebygger risker som kan skada verksamheten och skapar transparens gentemot medborgare och anställda.

Vad ska man anmäla?

  • Bedrägeri
  • Stöld
  • Kriminella överträdelser
  • Allvarliga fel eller avvikelser
  • Jäv (när en beslutsfattare/chef har egna intressen i ett specifikt ärende)

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med närmsta chef eller chefens chef går det att vända sig direkt till en facklig företrädare.

Hur gör du en anmälan?

Rapporterar anonymt via att klicka på länken https://atvexa.com/sv/visselblasare/ (du skickas vidare till Visselblåsarfunktionen hos vårt ägarbolag Atvexa).

 

2022 © Rälsen AB