Verksamheter

Rälsen Norrviken är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas! Vi är en liten fristående enhet, som ligger i ett villasamhälle med närhet till sjön Norrviken, goda kommunikationer samt  Järvafältets friluftsområde.

Vi erbjuder plats för ca 140 barn/elever, därav ca 50 förskolebarn och ca 90 elever i förskoleklass samt åk 1-3.

Vår förskola har barn i åldern 1-5 år. Barnen är indelade i tre grupper/avdelningar.

  • Humlan för barn 1-3 år
  • Katten för barn 3-4 år
  • Älgen för barn 4-5 år

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi lägger stor vikt vid barnets sociala utveckling. Vi vill att varje barn ska känna tillit till sin egen förmåga, samt bibehålla och utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. 

Vi använder oss flitigt av närmiljön, både i den fria leken och i undervisningen.  I leken utvecklas barn, vilket ger leken en central plats i verksamheten.

Skolan består av fyra grupper, förskoleklass samt åk 1,2 och 3.

Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande. Temat löper som en “röd tråd” genom verksamheten, arbetsmetoderna varierar. Under idrottslektioner samt under temaarbete samarbetar vi över klassgränser, förskoleklass samarbetar med åk 1, åk 2 arbetar tillsammans med åk 3.

Vi följer noggrannt elevernas kunskapsutveckling och individualiserar efter behov. Skolan har modeller för specialundervisning i läs- och skrivutveckling samt i matematik. Vi kallar dem TIL – tidig intensiv lästräning samt TIM – tidig intensiv matematik.

Eleverna är delaktiga i den pedagogiska planeringen, utifrån ålder och mognad. Alla elever ingår i en s.k. familjegrupp. Dessa grupper tar under skolveckan ansvar för olika områden, utifrån ett rullande schema. Arbetsuppgifter som ingår är b.la. att vara rastkompis och dukvärd.

Fritidshemsverksamheten tar vid när skoldagen är slut, måndag kl.13.30-17,30, tisdag, torsdag, fredag 13.30-17.30, onsdagar 14.00-17.30. De pedagoger som har sin tjänst på fritidshemmet arbetar under skoldagen i någon av klasserna. 

Våra elever är indelade i två fritidsgrupper:

  • Lillfritids för förskoleklass samt åk 1
  • Storfritids för åk 2-3

Fritidshemmet erbjuder varierande aktiviteter såväl utom- som inomhus.En årligen återkommande tradition/aktivitet på fritidshemmet är arbetet med Rälsens kabaré. 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.