Information

Rälsen Norrviken är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas! Vi är en liten fristående enhet, som ligger i ett villasamhälle med närhet till sjön Norrviken, goda kommunikationer samt Järvafältets friluftsområde. Här arbetar engagerade och utvecklingsbenägna pedagoger.

Vi erbjuder plats för ca 140 barn/elever, därav ca 50 förskolebarn och ca 90 elever i förskoleklass samt åk 1-3.

Förskola, skola och fritidshem har många traditioner, som uppskattas och för samman elever, personal och även föräldrar, t.ex. temavecka kring barns integritet och friskvårdsvecka. Årligen anordnas en basar till förmån för välgörenhet.

Vi värnar om goda relationer och ett gott samarbete med vårdnadshavare. Vi arbetar för att få välfungerande grupper med ansvar för relationer och lärmiljö. I början av varje läsår åker åk 1-3 på lägerskola till Drakudden.

Vi kan stoltsera med goda resultat såväl i kundundersökningar (Våga Visa) såväl som vid nationella prov i åk 3/svenska och matematik.

Årligen kartlägger vi riskområden tillsammans med våra barn/elever samt formulerar en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen framgår vårt arbete med förebyggande och främjande insatser mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En plan formuleras för förskolan och en för skola och fritidshem. På enheten finns även en trygghetsgrupp som består av rektor, samt representanter för förskola, skola och fritidshem. Gruppen arbetar främst gentemot skolklasserna och presenterar sig vid läsårets början.

Vi har regelbundet barnråd, klassråd, elevråd samt föräldraråd, där barn/elever och föräldrar kan påverka samt få insyn i våra verksamheter.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.