Information inför skolval och skolbyte

På grund av rådande pandemi kommer vi inte att ha något informationsmöte i år. För information om Rälsen 4-9, se nedan.

 

Rälsen åk 4-9 är enparallellig skola med ca 28 elever i varje klass. I dagsläget går det sammanlagt ca 165 elever på skolan. Eleverna har sedan starten 2013 haft ett eget digitalt verktyg. Vi arbetar sedan vt 2017 med ett digitalt läromedel, Clio online. I detta läromedel finns inbyggda stödfunktioner som underlättar läsförståelsen och gör det lättare att inkludera alla elever i undervisningen. Sedan läsåret 2020/2021 har vi Gleerups digitala läromedel i åk 7-9. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling vilket har lett till hög måluppfyllelse och höga meritvärden.

Skolan har ett elevhälsoteam som består av specialpedagog/stödpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och för att göra undervisningen tillgänglig för alla. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina unika förutsättningar.

Fritidsklubben kamraterna

Vi är en fritidsklubb med elever från åk 4 till åk 6. Hos oss får ditt barn möjlighet att utvecklas med sina kamrater.

Vi har gemensamma aktiviteter med varje dag. Dessa aktiviteter är både inomhus och utomhus och oftast är de kopplade till annat som händer på skolan. Vi tar även med elevernas önskemål från fritidsrådet.

Varje vecka skrivs det ett veckobrev om vad som kommer att hända kommande vecka.

Under sommaren har vi stängt vecka 27-32.

Man anmäler sig på kommunens hemsida.

Följ oss gärna på Instagram: ralsen_49