Information

Rälsen Viby är en liten enhet med förskola och skola alldeles i närheten av naturområdet Järvafältet. Värdegrundsarbete, småskalighet och arbetsro är viktiga delar i vårt arbete för att skapa en trygg och kreativ lärmiljö.

På Rälsen Viby har vi ca 50 barn i förskolan och ca 75 elever i årskurserna F-5. Fritids är tillgängligt för alla våra elever. Vi har en egen kock som lagar maten till våra barn och elever. Inom Rälsen har vi ett årstema som skapar samhörighet mellan våra olika verksamheter och med våra vårdnadshavare. Barn och elever från förskolan och skolan möts med temat som utgångspunkt vid ett antal olika tillfällen under året. Vårdnadshavare bjuds in till både vernissage och kabaré.

 

Förskolan och fritidshemmets öppettider:
07.00-17.30