Trollsländan 3-4 år

Trollsländan

Trollsländan är en avdelning för 3-4 åringar. Här arbetar tre pedagoger. Varje vecka delas barnen in i mindre grupper. Då arbetar vi bla med skapande, rörelse, lek med språk, matematik och naturkunskap.

En dag i veckan går vi på utflykt till skogen och tillsammans utforskar vi allt naturen har att erbjuda.

Vi väver in kretslopptänket i vårt arbete med barnen. Vi har en egen återvinningshörna och går ofta till den närliggande återvinningsstationen.

Även under måltiderna sitter vi i mindre grupper. Detta skapar matro samtidigt som barnen i lugn och ro kan utmana sig själva i nya färdigheter i matsituationen. Detta kan till exempel vara att skära maten och bre sin smörgås.

Den livsviktiga leken har stor betydelse för barnens utveckling, bla för det sociala samspelet och för den språkliga utvecklingen. Vi ser till att skapa bra lekmiljöer under dagen både utomhus och inomhus.

Vi arbetar med att utveckla barnens digitala kompetens via lärplatta och activeboard och att dokumentera tillsammans via vår blogg. Bloggen uppdateras kontinuerligt med bilder, text och information.