Snigeln 1-3 år

Snigeln

Snigeln är en småbarnsavdelning (1-3 år). På avdelningen arbetar tre pedagoger.

Vi har väl fungerande rutiner som skapar trygghet för barnen och vi lägger stor vikt vid trygghet genom anknytning och nära relationer. Varje vecka har vi återkommande fasta aktiviteter anpassade för barnens ålder och vi försöker vara ute varje dag i alla väder. Vi går till skogen en gång i veckan och har vi möjlighet tar vi gärna en heldag i naturen ibland. Vi tycker att det är viktigt med fri lek och vi sjunger mycket tillsammans.

Barnens nyfikenhet stimuleras varje dag och vi uppmuntrar dem att själva klara av olika moment, som av- och påklädning samt konfliktlösning.

Vardagen dokumenteras genom vår blogg som föräldrarna kan ta del av. En stor del av dokumentationen finns även inne på avdelningen.