Personuppgifter årskurs 1

Personuppgifter årskurs 1

Barnets namn (obl)
Personnummer (obl)
Vårdnadshavare 1 (obl)
Jag är enskild vårdnadshavare
Gatuadress (obl)
Postadress (obl)
Email (obl)
Mobil (obl)
Tel hem
Tel jobb
Tel annan anhörig
Jag tillåter att mitt mobilnr + min mail finns tillgängliga för andra föräldrar: JaNej
Vårdnadshavare 2
Gatuadress
Postadress
Email
Mobil
Tel hem
Tel jobb
Tel annan anhörig
Jag tillåter att mitt mobilnr +min mail finns tillgängliga för andra föräldrar: JaNej
Får barnets bild synas på hemsidan och i andra liknande sammanhang? JaNej
Allergier
Simkunnig antal meter
Angående hemgång

Övriga upplysningar:

(Kopia på anmälan skickas till vårdnadshavarnas mail. Bekräftelse kommer att visas i en ruta nedanför denna text när mailet gått iväg. Om mailet inte kommer fram, kolla att ni skrivit rätt emailadress.)