Personuppgifter Viby

Personuppgifter Viby

Här nedan finns mallen för persondatauppgifter. Det är viktigt att uppgifterna alltid är uppdaterade så att vi, vid behov, snabbt kan komma i kontakt med vårdnadshavare eller anhörig.

Vi vill också uppmärksamma er på frågan om samtycke vid fotografering Enligt Pul lagen 10§ skall samtycke inhämtas av den fotograferade personen (eller vårdnadshavare). För oss är fotografier en viktig del i vårt arbete med bland annat pedagogisk dokumentation Vi vill också gärna använda bilder på vår hemsida, i bildspel vid tex föräldramöten, i broschyrer, annonser och annat material. Vi publicerar aldrig banens namn eller andra personliga uppgifter i samband med bilderna.

Klicka på avdelningens namn nedan för att komma till blanketten.