Närvaro/frånvarorutiner

Närvaro/frånvarorutiner

Varje mentor ansvarar för att dagligen notera sina elevers närvaro/frånvaro. Vi gör noteringar i en s.k. dagjournal. Om någon elev är olovligt frånvarande tar ansvarig lärare kontakt med vårdnadshavare. Detta sker i nära anslutning till frånvarotillfället. Vårdnadshavaren informeras muntligen eftersom vi vill värna om det personliga bemötandet.

Vid hög frånvaro träffas vårdnadshavare, elev och skola och formulerar vid behov en skriftlig plan. En gång per år rapporterar skolan till kommunen via formulär som tillhandahålls av kommunen. Detta besvaras via e-post .

(7 kap. 17 och 22 § skollagen).

Ledigheter

Ansök om ledighet i god tid genom att fylla i ansökan nedan som skickas till rektor som fattar ett beslut.

Ansökan om ledighet Viby
 
Dagliga närvaro- och frånvarorutiner på förskolan
Dagliga närvaro- och frånvarorutiner på skola och fritids