Kvalitetsundersökning

Kvalitetsundersökning

Våga Visa

Rälsen förskolor Våga Visa november 2015

Sollentuna kommuns kvalitetsundersökning 2017

Vi har fått positiva och glädjande resultat på Sollentuna kommuns kvalitetsundersökning. Vi har valt att redovisa de siffror som vi tycker sammanfattar föräldrarnas och elevernas uppfattning om skolan som helhet. Hela undersökningen finns på Sollentuna kommuns hemsida, www.sollentuna.se.

Förskolan på Rälsen Viby

 • Mitt barn trivs i förskolan: 100 %
 • Mitt barn är tryggt i förskolan 98 %
 • Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola 98 %
 • Förskolan använder digitala verktyg för att stimulera barns lärande 100%

Förskoleklassen, Diamanten på Rälsen Viby

 • Mitt barn trivs i skolan 100%
 • Mitt barn är tryggt i skolan 100%
 • Skolarbetet är stimulerande för mitt barn 100%
 • Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola och fritidshem 100%

Åk 3 på Rälsen Viby (elever)

 • Mina lärare är bra på att förklara olika saker 100%
 • I min skola säger vuxna till om någon säger eller gör något elakt 100%
 • Jag känner mig trygg i skolan 92% och på fritidshemmet 100%
 • Jag trivs på fritids 100%

Åk 3 på Rälsen Viby (föräldrar)

 • Mitt barn trivs i skolan 100%
 • Mitt barn är tryggt i skolan 100%
 • Skolarbetet är stimulerande för mitt barn 100%
 • Mitt barn har kompetenta lärare i skolan och på fritids 100%
 • Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola 91 % och på fritidshemmet 100%
 • Digitala verktyg används som en integrerad del i verksamheten 100%