Kvalitetsundersökning

Kvalitetsundersökning

Våga Visa observation:

Rälsen förskolor

Rälsen Viby skola och fritids

Sollentuna kommuns kvalitetsundersökning 2017

Vi har fått positiva och glädjande resultat på Sollentuna kommuns kvalitetsundersökning. Vi har valt att redovisa de siffror som vi tycker sammanfattar föräldrarnas och elevernas uppfattning om skolan som helhet. Hela undersökningen finns på Sollentuna kommuns hemsida, www.sollentuna.se.

Förskolan på Rälsen Viby

 • Mitt barn är tryggt i förskolan 100%
 • Verksamheten är stimulerande för mitt barn 100%
 • Mitt barn har en god arbetsmiljö 100%
 • Mitt barn har kompetent personal 100%
 • Förskolan använder digitala verktyg för att stimulera barnens lärande 100%

Förskoleklassen, Diamanten på Rälsen Viby

 • Mitt barn är tryggt i skolan och 100%
 • Skolarbetet är stimulerande för mitt barn 100%
 • Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn 100%
 • Mitt barn har kompetenta lärare/personal i skolan och på fritids 100%
 • I förskoleklassen används digitala verktyg 100%

Åk 3 på Rälsen Viby (elever)

 • Jag känner mig trygg i skolan och på fritids 100%
 • Jag trivs i skolan 100%
 • Mina lärare och jag pratar om hur det går för mig i skolan 100%
 • Mina lärare är bra på att förklara olika saker 100%
 • Jag har bra lärare/personal i skolan och på fritids 100%
 • Jag får använda digitala verktyg (t ex dator eller lärplatta) i mitt skolarbete när jag behöver 93%

Åk 3 på Rälsen Viby (föräldrar)

 • Mitt barn är tryggt i skolan 93%
 • Skolarbetet är stimulerande för mitt barn 100%
 • Mitt barn har kompetenta lärare/personal i skolan och på fritids 100%
 • Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn 100%
 • Digitala verktyg används som en del av undervisningen 100%