Fritids Filuren åk F-3

Filuren (fritidshemmet)

Fritidshemmet har öppet mellan 7.00 och 17.30.

Vi tränar mycket på det sociala samspelet i grupp och enskilt och vi arbetar med att kunna argumentera och uttrycka oss verbalt. Övningar och lekar för ökad självkänsla och för att stärka gruppen ingår i vår vardag. Vi stöttar barnen till att våga pröva på nya saker samt att ha modet att misslyckas.

Vi varvar fri lek och styrda aktiviteter så som bakning, skapande och drama där barnen är indelade i mindre grupper. En dag i veckan har vi utefritids. Då äter vi mellanmål ute och sedan gör vi någon kul uteaktivitet tillsammans. Aktiviteterna varierar utifrån säsong. På vintern kan det bli skridsko- skid- eller pulkaåkning och på sommaren till exempel bad eller lekparksbesök. I bland går vi till skogen och grillar och leker fritt.

Vi arbetar mycket med ansvarspedagogik genom att hjälpa barnen ta ansvar och se konsekvenserna av sina handlingar.