Diamanten 6 år

Diamanten (förskoleklassen)

I förskoleklassen lägger vi grunden för läs- och skrivinlärningen. Matematik och engelska kommer in på ett roligt och lekfullt sätt under skoldagen. Musik och idrott har Diamanten tillsammans med ettorna.

Hos oss är den fria leken högt prioriterad och vi försöker ha regler och rutiner som ska kännas förståeliga och relevanta. Vi anser att den sociala utvecklingen är en förutsättning för långsiktigt lärande. Genom ett brett men individualiserat lärande vill vi ge varje barn en så bra grund som möjligt att stå på inför skolstarten.