Välkommen till Rälsen 4-9!

Välkommen till Rälsen 4-9!

Augusti 2013 hade vi glädjen att starta en tredje enhet, Rälsen årskurs 4-9!
Första året startade vi med årskurs 4 och årskurs 5. Vi är nu en fullt utbyggd skola med klasserna åk 4-9. I dagsläget har vi fullt i alla klasser.

Enheten kommer att ligga i Norrviken. Under tiden som Rälsen tillsammans med kommunen arbetar med olika tillstånd för lokalerna kommer vår verksamhet att hålla till i Rotsunda.

Hälsningar,

Jessica Boije, rektor åk 4-9

Om du har några frågor kan du nå mig på:
4-9@ralsen.se
Tel: 08-121 347 50

Titta gärna på vår informationsfilm och på elevernas egna filmer om Rälsen 4-9!