Trygghetsgruppen

Rutiner kring trygghetsarbetet

Skolans trygghetsgrupp består av Jessica Kubin Gustafsson (pedagog), Lisa Eriksson (pedagog) och Jessica Boije (rektor). I början av varje nytt läsår presenterar gruppen sig och sitt arbete för alla skolans elever.

Trygghetsgruppens syfte är att alla elever på Rälsen skall känna sig trygga i skolan. Eleverna ska kunna vända sig till någon inom trygghetsgruppen när de känner sig diskriminerade, kränkta eller trakasserade. De ska också komma och berätta om de har sett något annat barn bli illa behandlad. Det är viktigt att eleverna vet om att trygghetsgruppen inte dömer eller tillrättavisar någon, utan vi lyssnar och pratar med dem och försöker hjälpa dem att lösa sina problem.

Handlingsplan när elev känner sig utsatt av annan elev

Handlingsplan när en elev känner sig utsatt av personal