Närvaro/frånvarorutiner

Närvaro/frånvarorutiner

Varje mentor ansvarar för att dagligen notera sina elevers närvaro/frånvaro. Om någon elev är olovligt frånvarande tar ansvarig lärare kontakt med vårdnadshavare. Detta sker i nära anslutning till frånvarotillfället. Vårdnadshavaren informeras muntligen eftersom vi vill värna om det personliga bemötandet.

Vid hög frånvaro träffas vårdnadshavare, elev och skola och formulerar vid behov en skriftlig plan.
(7 kap. 17 och 22 § skollagen).

Ledigheter
Vi ser i första hand att ni använder loven vid ledighet. För ytterligare ledighet lämnas en ansökan som skrivs under av båda vårdnadshavarna i god tid genom att fylla i ansökan nedan som skickas till rektor som fattar ett beslut.

Ansök om ledighet i god tid genom att fylla i ansökan nedan som skickas till rektor som fattar ett beslut.

Ansökan om ledighet Rälsen 4-9
 
Dagliga närvaro- och frånvarorutiner för skolan