Kvalitetsundersökning 4-9

Sollentuna kommuns kvalitetsundersökning 2016

Vi är mycket stolta över vår verksamhet och jobbar ständigt på att bli bättre.

kvalitet2016

Resultaten på hela undersökningen finns på Sollentuna kommuns hemsida, www.sollentuna.se

Nedan är hälften av de frågor där Rälsen åk 4-9 ligger överst i topp jämfört med alla andra skolor i Sollentuna (Källa: Pilen åk 6 2016)

  • Jag går på den skola jag vill
  • Jag trivs i skolan
  • Jag känner mig trygg i skolan
  • Eleverna på min skola är snälla mot varandra
  • Skolan arbetar mot kränkande handlingar som t ex mobbning
  • Jag kan fokusera på skolarbetet under lektionerna
  • Miljön och materialet på min skola är bra för mitt lärande
  • Jag trivs i fritidsverksamheten
  • Rektor lyssnar till vad eleverna tycker