Skolan åk 1-3

Skolan

Skolan i Norrviken består av fyra grupper:

Förskoleklass Löjan
Årskurs 1, Sjöhästarna
Årskurs 2, Pandorna
Årskurs 3, Lärkorna

Vi följer noggrant elevernas kunskapsutveckling och individualiserar efter behov. Vi har hög personaltäthet i alla grupper.

Vi arbetar tematiskt och väljer nytt tema för varje läsår. Temaarbetet är ämnesövergripande och arbetsmetoderna varieras. Under dessa arbetspass samarbetar förskoleklass med åk1 och åk2 samarbetar med åk3.

Eleverna är delaktiga i den pedagogiska planeringen, utifrån ålder och mognad. Alla elever ingår i en s.k. familjegrupp. Dessa grupper tar under skolveckan ansvar för olika praktiska sysslor, allt enligt ett rullande schema.