Projekt i Norrviken

Matematikprojekt – TIM – Tidig intensiv matematikinlärning

All undervisande personal har fått genomgå en studiecirkel:
“Räkna för livet – Att förstå och använda tal”.

Utbildningen avslutades hösten 2011. Denna utbildning och vårt stora intresse för att utveckla undervisningen i matematik gjorde att vi startade ett eget matematikprojekt.

Sollentuna Kommun har efter vår ansökan beviljat Rälsen Norrviken projektpengar till vårt redan påbörjade TIM-arbete.

Syftet med TIM

  • Att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik för årskurs 3.

Effektmål

  • Att eleverna utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna matematiska tänkandet.
  • Eleverna diagnostiseras redan på vårterminen i förskoleklass.
  • För elever med särskilda behov ges stödundervisning i årskurs 1.
  • I årskurs 2 erbjuds berörda elever individuell undervisning 20-30 minuter fem dagar i veckan. Efter varje lektionstillfälle får eleven en hemuppgift. På så sätt blir också föräldrarna involverade i skolarbetet.
  • TIM-undervisningen ger eleverna möjlighet att genom samtal, praktiska övningar och matematikspel befästa grundläggande matematikkunskaper.

Marianne Wijkman & Anna Fernström