Olycksfall

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB.

Försäkringen omfattar bland annat alla kommunens barn och ungdomar.

För mer information se: Olycksfall