Humlan 1-3 år

Humlan

Humlan är en småbarnsavdelning (1-3 år). Vi är tre pedagoger som arbetar här.

Vi har väl fungerande rutiner som skapar trygghet för barnen och vi lägger stor vikt vid personligt bemötande och social utveckling.

Varje vecka har vi återkommande fasta aktiviteter anpassade för barnens ålder och vi försöker vara ute varje dag i alla väder. Vi går till skogen en gång i veckan och har vi möjlighet tar vi gärna en heldag i naturen ibland. Vi tycker att det är viktigt med fri lek och vi sjunger mycket tillsammans.

Vi stimulerar barnens nyfikenhet varje dag och vi uppmuntrar dem att själva klara av olika moment, som av- och påklädning samt konfliktlösning.

Vi fotograferar barnen regelbundet i olika situationer och precis som på de andra avdelningarna dokumenterar vi barnens vistelse här hos oss.