Fritids Loket åk F-3

Fritids Loket

Fritidsverksamheten tar vid när skoldagen är slut, dvs 13.30. Fritidseftermiddagen inleds med 30 minuters utelek, därefter serveras mellanmål.

Eleverna är indelade i två grupper:
Lillfritids för förskoleklassen Löjan och åk 1. Tel: 076-409 15 07
Storfritids för åk 2-3. Tel: 076-422 12 27

Fritids har varierande aktiviteter såväl inomhus som utomhus.