Älgen 5 år

Älgen

Älgen är en avdelning för femåringar.Tillsammans med barnen jobbar två pedagoger. Den lilla barngruppen och småskaligheten gör att vi kan se varje barn och dess behov.

Samlingen är starten för barnens arbetsdag och är viktig för oss. Vi arbetar tematiskt och integrerar de olika ämnena.

Lekens betydelse och barnens rörelse prioriteras hos oss såväl utomhus som inomhus. En annan huvuduppgift är att stimulera barnens nyfikenhet.

Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande i en s k portfolio.