Kontakter Rälsen åk 4-9

Kontakter Rälsen åk 4-9

Staffans Väg 13
Sollentuna
Tel: 08-121 34 750

4-9@ralsen.se

Samtliga anställdas emailadress är fornamn.efternamn@ralsen.se

Christina Hodell, VD

ninni.hodell@ralsen.se

Jessica Boije, rektor

jessica.boije@ralsen.se

Anela Bronja, mentor årskurs 4

anela.bronja@ralsen.se

Sanna Sundin, mentor årskurs 5

sanna.sundin@ralsen.se

Johan Möllerswärd, mentor årskurs 6

johan.mollersward@ralsen.se
anders.martin@ralsen.se (vik)
kristoffer.larsson@ralsen.se (vik)

Kristina Nygren + Ylva Bergtass, mentor årskurs 7

kristina.nygren@ralsen.se
ylva.bergtass@ralsen.se

Majckel Yakoub + Cornelia Lötbring + Anna Okoth, mentor årskurs 8

majckel.yakoub@ralsen.se
cornelia.lotbring@ralsen.se
anna.okoth@ralsen.se

Nina Sternlund, mentor årskurs 9

nina.sternlund@ralsen.se

Mia Almgren, fritids åk 4-6

mia.almgren@ralsen.se

Kurator Stella Sällqvist

kurator@ralsen.se

Skolsyster Emma Keltamäki

emma.keltamaki@skolhalsan.se

IT

it@ralsen.se