Synpunkter på verksamheten

Har ni synpunkter på verksamheten?

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:
1. Vänd dig i första hand till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en
mötestid.
2.Ta kontakt med förskolechef/rektor, personligen eller via epost.
Ni kan även maila till följande mailadresser:

synpunkter.norrviken@ralsen.se
synpunkter.viby@ralsen.se
synpunkter.4-9@ralsen.se

3. Om vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan de lämna in ett
skriftligt klagomål till rektor, som diarieför handlingarna, vidtar åtgärder samt informerar VD.

allvarligabrister.norrviken@ralsen.se
allvarligabrister.viby@ralsen.se
allvarligabrister.4-9@ralsen.se