Elevhälsa

Elevhälsa

Vi ser en god elevhälsa som en viktig grund till att främja elevernas lärande, trygghet och hälsa. På Rälsen finns tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator samt psykolog. Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska och kurator. Vi lyfter regelbundet aktuella behov hos enskilda elever och i elevgrupper samt är med vid planering av stödåtgärder. Skolan ombesörjer regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer. Till vår hjälp har vi, info@skolhalsan.se, från Sollentunahälsan, www.skolhalsan.se.

 

Vi har även trygghetsgrupper på alla våra enheter, som består av representanter från ledning, förskola, skola och fritidsverksamheten.

Trygghetsgruppen i Norrviken består av:

Mia Elverö (förskolechef/rektor) mia.elvero@ralsen.se
Marianne Gustafsson (förskolan) marianne.gustafsson@ralsen.se
Anita Krohn (fritidsverksamheten) anita.krohn@ralsen.se
Helena Nydell (Skolan) helena.nydell@ralsen.se
Nås även på telefon: 08-754 43 98

Vill du läsa mer om trygghetsgruppen i Norrviken klicka här

Trygghetsgruppen i Viby består av:

Malin Rydén (förskolechef/rektor) malin.ryden@ralsen.se
Ann-Louise Rossander (Förskoleklass) annlouise.rossander@ralsen.se
Jessica Hedin (Skola) jessica.hedin@ralsen.se
Nås även på telefon: 08-121 37 370

Vill du läsa mer om trygghetsgruppen i Viby klicka här

Trygghetsgruppen Rälsen 4-9 består av:

Jessica Boije (Rektor) jessica.boije@ralsen.se
Lisa Eriksson (Lärare) lisa.eriksson@ralsen.se
Kurator kurator@ralsen.se
Nås även på telefon: 08-121 347 50

Vill du läsa mer om trygghetsgruppen för Rälsen 4-9 klicka här

Andra resurser

Hit kan du vända dig – SAGA

Sollentuna kommun har samlat information kring barn- och elevhälsa i åldrarna 0-19 år.
SAGA – Samarbete och gemensamt ansvar för barn och unga i Sollentuna
Hit kan du vända dig – SAGA